Fürdőszoba webáruház
Burkolási segédanyag
Fugakereszt

Fugakereszt 3 mm

Bruttó ár:
690,00 Ft / csomag
Egység ár:
1 csomag = 1,38 Ft
Leírás

Fugakereszt 3 mm

Csomagolás: 250db/csomag vagy 500db/csomag

A fu­ga­ke­resz­tek fröccs­ön­tött ke­mény mű­anyag­ból ké­szülnek. Könnyí­tett válto­zat­ban hos­­szí­tott szár­ral és me­reví­tés­sel vagy rö­vid tö­mör szár­ral. A fu­ga­ke­reszt ki­vá­lasz­tásá­nál min­dig for­dít­sunk meg­fe­lelő gon­dot ar­ra, hogy a fu­ga­ke­reszt jó ki­ala­kítású és kiváló mi­nősé­gű le­gyen.

Vélemények a termékről
Légy az első, aki véleményt fogalmaz meg nekünk!
Írjon Ön is értékelést